Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, dedicat a la reflexió social i teològica.

Gestió de contingut complex i dinàmic (publicacions del centre, activitats d’agenda, notícies…)

Enllaçat amb CiviCRM